Прес-реліз компанії ТОВ «Ернст ендЯнг Аудиторські послуги»

EY-ernst-and-youngКомпанія ТОВ «Ернст ендЯнг Аудиторські послуги» (надалі – «EY») провела узгоджені процедури стосовно звіту благодійного фонду «Фонд Громади Приірпіння» (надалі – «Фонд») з надходження/витрачання грошових коштів (в розрізі банківських рахунків) за період з 21лютого 2014 року по 31 травня 2014 року(надалі – «Звіт») (додається нижче), а саме:

ü  Представники EY отримали банківське підтвердженнябезпосередньо від ПАТ «КРЕДОБАНК» про залишки на 20лютого2014 року (кінець дня) та 1 червня 2014 року (початок дня) та рух грошових коштів за відповідний періодпо банківським рахункам відображеним у Звітіта звірили отримані дані з даними у Звіті по залишках грошових коштів на початок та на кінець періоду, а також загальні надходження, в тому числі надходження від нарахованих відсотків по залишку грошових коштів на поточних рахунках, та загальні витрати грошових коштів за період;

ü  Представники EY отримали для переглядуоригінали або копії банківських платіжних дорученьавторизовані печаткою банку та підписом відповідальної особи банку щодо всіх витрачань грошових коштів за період. Представники EY звірили дані (номер банківського рахунку, дату, контрагента, призначення платежу, суму) зазначені у Звіті в розрізі транзакцій з відповідними даними зазначеними у банківських платіжних дорученнях;

ü  Представники EY отримали для перегляду підтверджуючі документи: A) щодо коштів витрачених на лікування постраждалих (договори на лікування з клініками); Б) щодо коштів витрачених на благодійну допомогу родичам загиблих  (накази на виплату благодійної допомоги, заяву на отримання благодійної допомоги, копії свідоцтва про смерть, копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з загиблим) на основі яких були здійсненні оплати згідно банківських платіжних доручень зазначених в пункті вище; В) щодо коштів витрачених на транспортування постраждалого (договір про надання благодійної допомоги, а саме перевезення до місця проведення медичного лікування, копію рахунка-фактури) Г) щодо коштів направлених на купівлю-продаж валюти (платіжні доручення). Представники EYзвірили чи співпадає призначення платежу та назва юридичної або фізичної особи якій перераховуються кошти що зазначені в банківських платіжних дорученнях з відповідною інформацією в отриманих підтверджуючих документах.

В результаті виконання зазначених вище процедур Представники EY не виявили помилок у Звіті Фонду.

Послуги по проведенню узгоджених процедур Звіту Фонду компанією ТОВ «Ернст ендЯнг Аудиторські послуги» були надані на безкоштовній основі.

Детальна інформація щодо залишків, надходжень та витрачань грошових коштів за період з 21лютого 2014 року по 31 травня 2014 року в розрізі банківських рахунків зазначена в Звіті Фонду,що додається, тащодо якого ТОВ «Ернст ендЯнг Аудиторські послуги» провів узгоджені процедури.